Tehtävässä 2 a tavoitteena oli kommentoida vähintään kahteen tietosuojakysymyksiä käsittelevään keskusteluun Moodlen keskustelualueella. Tarkoituksenani on tässä postauksessa käydä lyhyesti läpi, minkälaisia keskusteluita olen keskustelualueella käynyt sekä vastata muutamaan tietosuojaan liittyvään kysymykseen omasta näkökulmastani.

Keskustelu, johon kommentoin ensimmäisenä, käsitteli sosiaalisen median käyttöä esimiehen ja alaisten kannalta. Kysymys kuului, saako esimies tarkastella alaistensa sosiaalisen median profiileja. Mielestäni tämä on hyvä kysymys, johon ei varmasti löydy yksimielistä vastausta. Olen itse työskennellyt pienissä ja tiiviissä työyhteisöissä, joissa esimies ja alaiset ovat olleet hyvinkin läheisiä ja jakaneet keskenään myös henkilökohtaisia, työn ulkopuolisia asioita. Tällöin on ollut aivan luontevaa, että esimies on seurannut alaisiaan myös sosiaalisessa mediassa. Kaikissa työyhteisöissä tämä ei varmasti kuitenkaan olisi soveliasta, varsinkaan jos esimies ja alaiset eivät olisi kovin läheisiä keskenään.

Mielestäni esimies ei kuitenkaan saisi käyttää alaistensa someprofiileja vääränlaisiin tarkoituksiin, eli esimerkiksi löytääkseen alaisistaan henkilökohtaisia tietoja. Jokaisella työntekijällä on oikeus omaan yksityisyyteen, eikä esimiehen tarvitse tietää alaisistaan kaikkea. Mikäli esimies haluaa ottaa selvää jostakin asiasta alaiseen liittyen, hänen tulisi aina kysyä asiasta suoraan kasvotusten. Tämä on mielestäni reilua ja myös eettisesti oikein.

Toinen keskustelu liittyi siihen, voiko asiakas seurata työntekijää sosiaalisessa mediassa ja pyytää tätä esimerkiksi Facebook-kaveriksi. Olen vahvasti sitä mieltä, että jokainen työntekijä määrittelee itse oman yksityisyytensä rajat ja tekee ne myös tarvittaessa selväksi asiakkailleen. Itse en ole koskaan hyväksynyt ketään asiakastani kaveriksi Facebookissa, enkä muutenkaan pidä siitä ajatuksesta että asiakkaani seuraisivat minua sosiaalisessa mediassa. Uskon, että se ei tee hyvää ammatilliselle suhteelle, jonka luottamuksesta ja läheisistä väleistä huolimatta tulisi toteutua.

Asiakkaan kanssa voi olla läheinen, mutta ammatillisuus tulisi silti aina säilyttää. Yritän aina pitää työn ja vapaa-aikani erillään toisistaan, joten näin ollen liitän sosiaalisen median käytön vahvasti työajan ulkopuolelle. Vaikka en päivitä sosiaaliseen mediaan kovinkaan henkilökohtaista sisältöä, en siltikään haluaisi asiakkaideni tarkkailevan minua siellä. Sosiaalisen median profiileistani löytyy kuitenkin varmasti myös sellaisia asioita, joista en edes kasvotusten haluaisi asiakkaideni kanssa jutella.

 

Millaisia seikkoja sosiaalisia verkkotyökaluja työyhteisöissä käyttävien henkilöiden pitäisi ottaa huomioon tietosuojan näkökulmasta?

- Kannattaa miettiä tarkkaan, minkälaista sisältöä sosiaaliseen mediaan jakaa, sillä sisältö saattaa levitä nopeasti ja sitä voi olla mahdotonta poistaa jälkikäteen. Mielestäni henkilön tulee myös olla tietoinen tietosuojalaista sekä yksityisyyden suojaamisesta. Työyhteisön jäsenen tulee muistaa salassapitovelvollisuus, mikä edellyttää myös sitä, ettei sosiaaliseen mediaan jaeta työyhteisön sisäisiä asioita.

Mitä ovat avoimuuden ja läpinäkyvyyden edut?

- Avoimuus ja läpinäkyvyys lisäävät lähtökohtaisesti luottamusta asiakkaissa ja muissa työyhteisön jäsenissä. On selvää, että läpinäkyvä toiminta viestii rehellisyydestä ja on varmasti myös houkuttelevaa. Yrityksen avoin ja läpinäkyvä toiminta tekee siitä myös helposti lähestyttävän.

Milloin henkilökohtaisten tietojen jakamisesta olisi hyötyä työyhteisön kannalta?

- Henkilökohtaisten tietojen jakaminen voi toisinaan luoda luottamusta ja vaikuttaa positiivisesti yleiseen ilmapiiriin työhyvinvoinnin näkökulmasta. On kuitenkin aina harkittava tarkoin, minkälaisten henkilökohtaisten tietojen jakaminen soveltuu omalle ammattialalle.

Millaista vahinkoa voi syntyä ellei henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta huolehdita?

- Henkilökohtaiset tiedot voivat levitä väärille henkilöille ja vääriin tarkoituksiin. Mikäli tiedot joutuvat vääriin käsiin, voivat henkilön sosiaalisen median profiilit joutua hakkeroinnin kohteeksi ja identiteettivarkaudet ovat mahdollisia. Salaiset tiedot voivat myös levitä eteenpäin ja leviämisen estäminen voi olla todella vaikeaa. Henkilökohtaisten tietojen joutuminen vääriin käsiin voi myös altistaa pankkitilin kaappaamiselle ja tilin tyhjentämiselle, joten sillä on myös taloudellisia seurauksia.